The СБО "Student" - is a accounting system for students!


Головна


Додаткові послуги:
БСІ "Student INFO"


Знайомство з
СБО "Student" 10N

Welcome to the site СБО "Student"

Наша мета - ознайомити Вас із прикладним програмним продуктом СБО "Student", і таким чином продемонструвати можливості застосування засобів Visual Basic for Applications і Microsoft Excel в процесах автоматизації бухгалтерського обліку і контролю на невеликих підприємствах. Науково-дослідна розробка запропонована Вашій увазі - це авторський проект!

СБО Student


Форум


Інформація про сайт Контакти


El-base: Навчально-
науковий портал

СБО "Student": Головна сторінка


СБО "Student" - прикладна програма для ведення бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів. Розроблена засобами Visual Basic for Applications на базі Microsoft Excel.


"Все має свій сенс, якщо існує" (М.Руденко)

Історія створення та розвитку
Системи бухгалтерського обліку для студентів - СБО "Student"

СБО "Student" - результат тривалої клопіткої роботи, авторський проект, що розроблявся та удосконалювався протягом 2006-2012 років.

9 Квітня 2006 року, навчаючись на ІІ курсі за спеціальністю "Облік і аудит", я розпочав вести облік своєї діяльності, використовуючи систему рахунків бухгалтерського обліку. На основі вже отриманих, на той час знань, мною був розроблений спеціальний План рахунків бухгалтерського обліку для ведення домашньої бухгалтерії студентів. Для полегшення розрахунків облік здійснювався з використанням підготовленого шаблону документа Microsoft Excel, який на той час не забезпечував виконання автоматизованих операцій.

Тому у липні 2006 року я зайнявся дослідницькою роботою над створенням спеціалізованої автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку діяльності студентів України. Так, у листопаді цього ж року з’являється перша базова версія програми "Система Бухгалтерського Обліку "Student" (версія 1.0). Протягом грудня проводилось тестування даної версії та здійснювався аналіз роботи програми. Проте, облік з використанням даної версії програми не здійснювався - програма мала певні недоліки і вимагала доопрацювання та удосконалення. Дані отримані в результаті аналізу та тестування версії 1.0 були використані для створення уже "робочої" версії-2007 програми СБО "Student" 2007.

Версія-2007 створена протягом грудня – січня, окремі технічні недоліки – виявленні в процесі тестування програми, були усуненні у лютому 2007 року. Дана версія містить інструменти не тільки для автоматизованого ведення обліку, але й для автоматизованого складання форми звітності - Баланс, а також інформаційний розділ, в якому міститься інформація про автора, програму, а також нормативно-правове забезпечення ведення обліку. Щоб злагоджено вести бухгалтерський облік слід було дотримуватися певних уставлених правил, так званої "облікової політики". Саме тому, мною було розроблено ряд інструкцій ведення такого обліку студентами. Облік з використанням можливостей версії 2007 здійснювався мною з січня по червень 2007 року.

Проте, велика кількість розділів програми, які не були ще автоматизовані, спонукала до розробки нової версії, пошуку шляхів підвищення рівня автоматизації обліку. Липень 2007 року став етапним періодом в історії розвитку програми СБО "Student". З’являється версія-2007.1.

Дана версія значно відрізняється від двох попередніх. Багато уваги приділено дизайну програми, використано засоби зв’язку з програмами Microsoft Office, вперше використано засоби захисту даних програми. Автоматизація облікових операцій досягла 70-75%. Версія-2007.1. програми СБО "Student" стала платформою для майбутніх розробок. Облік з використанням можливостей версії 2007.1 ведеться з липня 2007 року.

Слід зазначити, що прив’язаність програми до Microsoft Excel обумовила необхідність підвищення рівня автономності системи. Метою подальших досліджень було досягнення більшої мобільності програми. Для реалізації намічених завдань я використав засоби Visual Basic for Applications (VBA).

У січні 2008 року завершилася робота по створенню версії СБО "Student" 7N. Ця версія розроблена з використанням інших підходів ніж попередні та немає прив’язаності щодо розміщення відносно пакету Microsoft Excel. Однак функціональність версії 7N визначається її розміщенням на локальних дисках ПК. Для забезпечення повної функціональності програми, робочі пакети версій 7N, 7N Money та 9N (наступні версії) слід розміщувати на диску D.

Програма являє собою робочий пакет:

D:\СБО Student 7N - робочий каталог програми;

D:\СБО Student 7N\СБО Student 7N.xls - робочий модуль програми;

D:\СБО Student 7N\Поточний архів - каталог файлів-архівів програми;

D:\СБО Student 7N\Поточний архів\Поточний архів БО 00-0000.xls - файл поточного архіву програми.

У серпні 2008 року з метою практичної доцільності створена "перехідна-полегшена" версія 7N Money, яка відрізняється від попередньої лише відсутністю інструментів для аналітичного обліку основних засобів. Цільове призначення даної версії - ведення синтетичного обліку наявності та руху грошових коштів.

У січні 2009 року розроблена версія 9N, У даній версії вперше передбачено ідентифікацію користувача, з метою недопущення несанкціонованого використання облікових даних збережених в програмі.

Вимоги до програми, сформовані практичними аспектами діяльності студентів, спонукали до удосконалення версії 9N. Тому новим етапом розвитку програми СБО "Student" стало створення версії 10N. Основні зусилля при розробці версії 10N спрямовувалися на оптимізацію роботи програми. Як наслідок суттєво посилено безпеку облікових даних, значно розширено функціональні можливості, удосконалено систему автоматичного контролю виконання облікових процедур. Версія 10N характеризується високим рівнем автономності, простотою та зручністю у використанні, вимагає мінімум зусиль для повноцінної обробки та узагальнення облікової інформації.

Нові ідеї щодо підвищення аналітичності обліку знайшли своє втілення у черговому програмному продукті серії СБО "Student" - версії, яка отримала назву Автоматизована система бухгалтерського обліку "Student" 12N. АСБО "Student" 12N використовую для обліку наявності і руху грошових коштів з 1 січня 2012 року (перші два місяці використання дозволили провести тестування версії на стабільність та усунути виявлені недоліки). Головна відмінність цієї версії програми від попередніх - можливість автоматизованого складання річної фінансової звітності, розрахунку десятинного збору. Уніфіковано внутрішні звітні форми середовища СБО "Student", удосконалено пареметри безпеки обліковї інформації.

Хронологічна послідовність створення та розвитку СБО "Student":

Квітень 2006 – Бухгалтерський облік (неавтоматизований шаблон);

Листопад 2006 – СБО "Student" версія 1.0;

Грудень 2006 – Січень 2007 – СБО "Student" версія 2007;

Липень 2007 – СБО "Student" версія 2007.1;

Серпень 2007 – Січень 2008 – СБО "Student" версія 7N;

Серпень – Вересень 2008 – СБО "Student" версія 7N Money;

Січень 2009 – СБО "Student" версія 9N;

Травень – Серпень 2010 - СБО "Student" версія 10N.

Жовтень 2011 – Січень 2012 - АСБО "Student" 12N.

Отримати робочий пакет програми СБО "Student" 10N можна, написавши мені на електронну пошту. Програма легко "налаштовується" розробником під вимоги нового користувача. СБО "Student" не є універсальним програмним продуктом для автоматичного ведення бухгалтерського обліку. Методологічні принципи ведення обліку, реалізовані в програмі, можуть відрізнятися від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Програма призначена для ведення обліку студентами-аматорами. Допомагає здобути практичні навички роботи з рахунками бухгалтерського обліку та засвоїти правила подвійного відображення господарських операцій.

Програма СБО "Student" демонструвалася на науково-практичних конференціях:

2007 рік - ВСП НАУ "Бережанський агротехнічний інститут";

2008 рік - Харківський національний економічний університет;

Схожі програмні продукти: Пакет програм Бухгалтерия Excel, автором проекту є к.е.н. Корольков В.В.; Програма MyMoney, розробник - Planetsoft, найпростіша з програм для домашньої бухгалтерії.Висловлюю щиру подяку за інформаційну підтримку при розробці програми
СБО "Student" Ціпліцькій Марії Теофілівній та Ціпліцькому Володимиру Йосиповичу, викладачам кафедри інформаційних технологій і вищої математики Відокремленого підрозділу НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут".


Статистичне обслуговування сайту: UA Rating and APServer

Produced by Prold, 2009-2012 All rights reserved!